Шановні колеги і гості нашого сайту!

     У цьому році ми святкуємо 30-ту річницю створення кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету. Ювілей не великий, але як на будь-якому ювілеї варто згадати минуле, зупинитися на сьогоденні і окреслити перспективи.

     Одже, повернемося назад на 30 років…

     Наприкінці 80-х років ХХ століття уряд Радянського Союзу приймає рішення про комп'ютеризацію навчального процесу. В педагогічні інститути були надіслані директиви, за якими майбутні шкільні вчителі математики та фізики повинні одержати додаткову кваліфікацію - учитель інформатики і обчислювальної техніки. За цими директивами керівництвом Сумського державного педагогічного інституту було прийнято рішення створити кафедру інформатики, обчислювальної техніки та технічних засобів навчання як самостійний підрозділ. Першим завідувачем кафедри був обраний її ідейний "вдохновитель", кандидат фізико-математичних наук, доцент Шамоня В.Г.

     З цього часу в інституті починається ера комп'ютеризації.

     Перші комп'ютери, які з'явилися на кафедрі, постійно знаходилися у сейфі. Кожне заняття з інформатики за цими комп'ютерами витримувало ритуал - відкрити сейф, висунути підставку для клавіатури, обов'язково прикрутити заземлення…

     Питання наявності відповідної комп'ютерної техніки стояло тоді дуже гостро. Одним із шляхів вирішення проблеми було її придбання, але коштів на балансі університету не було, тому через Центр зайнятості були організовані курси для операторів ПЕОМ, які вели викладачі Шамоня В.Г. і Шамшина Н.В. Половину зароблених такими курсами коштів вони свідомо залишали в інституті для придбання комп'ютерів. У такий спосіб було придбано клас японських персональних комп'ютерів КУВТ MSX-YAMAHA. Машини на той момент були достатньо потужними (хоча на сучасному етапі розвитку техніки їх характеристики не вражають) і підтримували вивчення мови програмування Бейсік. У 1991 році на балансі інституту уже працювало чотири повноцінних комп'ютерних класи.

     На базі придбаних ПЕОМ проводилося навчання не тільки студентів фізико-математичного факультету, підготовка операторів ПЕОМ, а і перше знайомство школярів міста і області з персональною комп'ютерною технікою. Ремонт техніки відбувався власними силами, відповідних фахівців з обслуговування комп'ютерів не було, все трималося на плечах лаборантського складу і викладачів

     На той час готової літератури з програмування, підручників з інформатики, відповідного методичного забезпечення не було, у бібліотеки міста її поступало обмаль, тому освоєння програмного забезпечення (а тоді ще не було оболонки Windows, офісних пакетів, програм зі створення та редагування зображень тощо), розробка відповідних навчальних курсів, лабораторних робіт до них була цілком на плечах викладачів кафедри. Великий ентузіазм і творча атмосфера в колективі кафедри забезпечили успішний випуск вчителів з правом викладання інформатики вже з 1989 року.

     Результативну навчальну роботу викладачі кафедри успішно поєднують з активною науково-дослідною і науково-методичною роботою. Ця активність знаходить вираження у діяльності Лабораторії ВІТО (лабораторія використання ІТ в освіті, заснована у 2010 р.), роботі гуртків і проблемних груп, збільшенні кількості наукових публікацій, а також доповідей на наукових конференціях різних рівнів. Так, з 2010 року Лабораторія ВІТО стала співорганізатором Міжрегіональної, а у 2013 році - Всеукраїнської, науково-практичної конференції "Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей", в якій приймають участь не тільки молоді науковці України, а і наші колеги із Білорусії та Росії.

     Також викладачами кафедри інформатики було підтримано ініціативу фізико-математичного факультету щодо започаткування видання збірника наукових робіт з математики, фізики, інформатики "Фізико-математична освіта". У цьому році журнал набув статусу фахового видання.

     У 2011 році до нас за підтримкою звернулися із реабілітаційного центру "Берегиня" - один із Сумських банків подарував 5 комп'ютерів для інвалідів, але спроба навчити їх працювати з технікою на рівні користувачів обернулася проблемою - всі запрошені фахівці з комп'ютерних фірм, з інших університетів не змогли організувати заняття так, щоб на доступному рівні і з витримкою пояснити людям в інвалідних візках всі принади і можливості, які надають інформаційні технології сьогодні. Наші студенти-третьокурсники не тільки змогли організувати цікаві заняття, а і стати для цих людей реальною підтримкою в сучасному світі, на спілкування з якими чекають... Кафедра пишається тим, що готує не тільки кваліфікованого вчителя інформатики, а і чуйну людину, якій не байдужі оточуючі її люди.

     Інтенсифікація наукових пошуків професорсько-викладацького складу кафедри інформатики певним чином відзначилась на діяльності студентів факультету: серед останніх з'явились дипломанти Всеукраїнських конкурсів з наукових робіт, призери Всеукраїнських студентських олімпіад.

     Розширення міжнародних зв'язків - один з перспективних напрямків роботи кафедри. Кафедра інформатики має тісні зв'язки з провідними вузами України та зарубіжжя (НПУ ім. М.П.Драгоманова, Білоруський державний університет імені Шамякіна, польський державний університет імені Яна Кохановського тощо).

     Проблема кадрів на кафедрі завжди стоїть гостро - зарплатня викладача не велика, навчання талановитої молоді в аспірантурі інших вишів сприяє їх неповерненню (!). Але … За час існування на кафедрі в різні часи працювало 26 викладачів - 1 доктор наук і 13 кандидатів наук. З легкої руки кафедри захистили кандидатські дисертації 7 молодих науковців, які наразі працюють в Київському інституті кібернетики і у вишах міста Суми. Наразі штат кафедри налічує 9 викладачів, чотири з яких - кандидати наук.

     У 2010 році університетом було ліцензовано спеціальність 6.040302 Інформатика* галузі знань 0403 Системні науки і кібернетика.

     У 2012 році під патронатом Сумської облдержадміністрації започаткував роботу науково-методичний семінар "Навчання інформатики: професійне зростання і творчий пошук", де обговорюються питання впровадження ІТ та вивчення інформатики у школах Сумщини.

     Колектив кафедри слідкує за сучасними тенденціями розвитку інформатики як науки та плідно працює над впровадженням відповідних сучасних курсів. Наразі кафедра інформатики забезпечує викладання дисциплін у галузі інформатики для студентів всіх спеціальностей університету. Серед них ІКТ, програмування (Pascal, Delphi, C++), спецкурси з адміністрування ПК, комп'ютерної інженерії, систем керування базами даних, графіки, WEB-дизайну, використання професійних спеціалізованих середовищ (математичних, графічних, дизайнерських тощо). Загалом кафедра інформатики забезпечує викладання близько 30 навчальних дисциплін для якісної і сучасної підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів різних напрямів і спеціальностей.

     За роки свого існування кафедра підготувала понад півтори тисячі операторів комп'ютерного набору, додаткову спеціалізацію "Інформатика" одержали більше 400 студентів, кваліфікацію "Вчитель інформатики" одержали більше тисячі студентів фізико-математичного факультету

     Випускниками кафедри є відомі в місті та області вчителі інформатики і науковці - кандидати фізико-математичних, технічних і педагогічних наук, що працюють у різних куточках нашої країни і за кордоном.