Вітання
всім відвідувачам
сторінки кафедри інформатики!

     Для забезпечення якісної підготовки сучасного вчителя інформатики колектив кафедри веде постійний науковий пошук і цікавиться різними сферами застосування інформаційних технологій. Наразі це комп’ютерна інженерія, комп’ютерна графіка, комп’ютерна математика, web-дизайн, олімпіадний рух з інформатики. На сучасних тенденціях усіх перелічених галузей знаються наші викладачі.

     Ми запрошуємо до навчання і співпраці всіх, хто небайдужий до інформаційних технологій. Знання про надсучасні ІТ дозволить Вам успішно орієнтуватися у суспільних викликах, зберігати внутрішню незалежність думок і дій, бути впевненим у собі і своєму майбутньому.

     Ми завжди поряд і відкриті до спілкування!

Завідувач кафедри інформатики,
доктор педагогічних наук,
доцент
О.В. Семеніхіна


ІСТОРІЯ І ТРАДИЦІЇ

Кафедра інформатики

в структурі фізико-математичного факультету

СумДПУ ім.А.С.Макаренка

функціонує 25 років,

має вагомі здобутки та давні традиції.

Про нас

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Кафедрою здійснюється випуск бакалаврів за напрямом

"Системні науки та кібернетика". Випускники набувають

кваліфікацію вчителів інформатики. Підготовка передбачає

спеціалізацію з математики або освітніх вимірювань

Детальніше

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Кафедра інформатики забезпечує

викладання дисциплін у галузі інформатики

для всіх спеціальностей університету

Наші викладачі

НАУКОВА РОБОТА

На кафедрі працює

Лабораторія використання ІТ в освіті,

діють науково-методичні семінари,

студентські проблемні групи, ведеться гурткова робота

Наука та навчання

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Колектив кафедри постійно слідкує

за сучасними тенденціями розвитку ІТ

та напрямами їх впровадження в навчальний процес

Методичні матеріали

СУЧАСНА МАТЕРІАЛЬНО-


ТЕХНІЧНА БАЗА

Кафедра інформатики у своєму розпорядженні має

3 мультимедійні лабораторії і 7 сучасних комп'ютерних

класів, 5 з яких підключені до мережі Інтернет

Детальніше

ПІДТРИМКА


ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ

Колектив кафедри підтримує студентів в їх реалізації

на науковій та професійних нивах через участь

у наукових конференціях, конкурсах олімпіадах тощо

Проблемні групи